Dagsorden og referat moeder klima og miljoeudvalget kl

dagsorden og referat moeder klima og miljoeudvalget kl

Referat. Dato: Tirsdag, November 1, 2016 - Udvalg: Klima- og Miljøudvalget. Sted: Mødelokale 3A. Pkt. 134 Beslutninger om dagsorden.
Referat for Klima- og Miljøudvalgets møde onsdag 15. februar 2017 kl. Print sidenDel siden. Fraværende: Mødedeltagere: Mødet hævet kl.
Referat for Klima- og Miljøudvalgets møde onsdag 18. januar 2017 kl. Print sidenDel siden. Fraværende: Bayram Yksel var fraværende. Ishøj Kommune er med i Østsjællands Beredsskab ØSBsom har et ønske om, så vidt det er muligt, at have ens procedurer ved beredsskabshændelser i de kommuner ØSB dækker. Følg Ishøj Kommune på Twitter. Dette er ikke en udvikling Ishøj Kommune ønsker. Følg os på sociale medier. Heri ligger, at Energiprogrammet fremover skal prioritere at understøtte og vejlede planlagte anlægsprojekter og større vedligeholdelsesopgaver frem for som hidtil at gennemføre enkeltstående energibesparende projekter. I oplægget lægges ligeledes op til en drøftelse af hvilke parametre, der fremadrettet skal vægtes i forbindelse med udvælgelsen af energitiltag.