Det gamle og Det nye testamente

Det gamle og Det nye testamente

Både Det Gamle Testamente og Det Nye Testamente er former for den hellige Bog de kristne, Bibelen. Det Gamle Testamente anses for at være baggrunden for.
Uden det gamle testamente ville vi ikke kunne forstå, hvorfor messias ville komme Det gamle testamente vidner om, at paradiset gik tabt; det nye testamente.
Det Nye Testamente er anden del af Bibelen. Den første del er det Gamle Testamente.
Illustrator Hanne Bartholin fortæller om sit arbejde med "Bibelhistorier" Andreas Christensen Kan man læse Det Gamle Testamente kronologisk? Martin Ehrensvärd Hvorfor plante-de Gud Kund-skabens Træ? Åbenbaringen er formelt set et brev, en rundskrivelse til syv menigheder i Lilleasien. GT: gamle pagt jødernes NT: nye pagt kristen. Helge Kjær Nielsen Hvorfor oversætter King James Bible til det modsatte? Hvis man hopper over den første halvdel i nogen som helst god bog, så vil man have svært ved at sætte sig ind i de forskellige personkarakteristikker, plottet, og bogens slutning.