Wiki Folkeafstemningen om retsforbeholdet

wiki Folkeafstemningen om retsforbeholdet

Ved en ny folkeafstemning 18. maj 1993 ratificerede Danmark traktaten i ) • Amsterdam-traktaten • Fælles valuta • Retsforbeholdet.
Retsforbeholdet er et af de fire danske forbehold (i forhold til EU), som betegnes Ved folkeafstemningen skulle danskerne afgøre, om retsforbeholdet skulle.
Folkeafstemningen om Edinburgh-aftalen var en dansk folkeafstemning, der blev resultat af det danske nej ved folkeafstemningen om Maastricht-traktaten året.

Wiki Folkeafstemningen om retsforbeholdet - anden

I Danmark er der både mulighed for afholdelse af vejledende folkeafstemninger og bindende folkeafsteminger om lovforslag. Donation Kontakt Wikipedia Wikimedia Danmark GLAM. To ting er værd at bemærke: Først og fremmest så kan også retsakter, der afgiver suverænitet, træde i kraft ved almindeligt flertal i Folketinget, hvilket understøtter ovenstående argument om, at tilvalgsordningen de facto er en afskaffelse af retsforbeholdet. Hvad henviser hertil Relaterede ændringer Læg en fil op Specialsider Permanent link Oplysninger om siden Wikidata-emne Citér denne side. Lad os starte med Europol.

Wiki Folkeafstemningen om retsforbeholdet - om

Ønsker du mere forpligtende samarbejde på tværs af staterne i EU, men til gengæld mindre direkte indflydelse til Folketinget? Men til gengæld er det ubestridt, at et ja fjerner den væsentligste forhindring for, at Danmark siden hen kan gå fuldt med i et EU-samarbejde om flygtninge, nemlig retsforbeholdet. Jeg gennemgår primært nedenstående liste for at opfordre til, at partierne kommunikerer tættere på virkeligheden og for at synliggøre nødvendigheden af, at du som vælger er meget kritisk overfor alt udokumenteret ævl, der kommer fra politiske partier. Reglen kan ikke benyttes for en række økonomiske love og love om Kongehuset , om meddelelse af indfødsret , eller om gennemførelse af bestående traktatmæssige forpligtigelser. Lav en bog Download som PDF Udskriftsvenlig udgave. Denne artikel om dansk politik er kun påbegyndt. En folkeafstemning var nødvendig, fordi Justitsministeriet vurderede at deltagelsen i den fælles valuta ville indebære suverænitetsafgivelse for Danmark.
wiki Folkeafstemningen om retsforbeholdet Resultat [ redigér redigér wikikode ]. Som resultat af det danske nej ved folkeafstemningen om Maastricht-traktaten året skulle vælgerne igen stemme om Maastricht-traktaten, men nu med de fire forbeholdsom var fastlagt i den såkaldte Edinburgh-aftale. Der var desuden en gruppe yngre socialdemokratiske folketingsmedlemmer, der var imod. Lov om erhvervelse aflandbrugsejendomme. Al EU-ret skal således allerede i dag være i overensstemmelse med Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, og mere eller mindre alt på billedet er altså misvisende med undtagelse af Enhedsliste-logoet og opfordringen til at stemme nej, forstås. Lav en bog Download som PDF Udskriftsvenlig udgave. Det betød, at Danmark fik fire undtagelser knyttet til sit EU-medlemskab — det ene af forbeholdene var at stå uden for ØMU'en, wiki Folkeafstemningen om retsforbeholdet. Folkeafstemning om ændring af det danske EU-retsforbehold - debat